เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ติดตั้งอย่างไรให้ปลอดภัย

 • by
Shower / Water Heater

ด้วยประเทศไทยมีสภาพอากาศที่แปลปรวนบ่อยบางครั้งก็หนาวเย็น ทำให้คนนิยมอาบน้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นมากขึ้น แต่เนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นมีกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและไฟ หากเลือกซื้อติดตั้งหรือใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย baan-dd.club จึงได้มีวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นกัน

เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรใช้อย่างระมัดระวังตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อ ติดตั้ง จนกระทั่งใช้งาน เพราะถ้าหากใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน ระบบแก๊สจะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อสูดดมเข้าไปมากๆ ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซพิษ ในระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ที่มีตรารับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. และบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกต้อง ปลอดภัย ตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในคู่มือใช้งานสม่ำเสมอ ทางบ้านดีดี จึงมีขั้นตอนในการเลือกซื้อ เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส มาฝากผู้อ่านกัน

การเลือกซื้อ

 1. เลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ที่มีคู่มือการใช้งาน ใบรับประกันคุณภาพ พร้อมเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก มอก.
 2. ไม่ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส มือสอง หรือเครื่องใช้ราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะใช้งานได้
 3. เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส จะต้องมีถังเก็บน้ำภายในเครื่อง ฉนวนหุ้ม และระบบตัดไฟ
 4. เลือกใช้สวิตช์และส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องที่เป็นชนิดกันน้ำ
 5. มีฝาหน้าเป็นพลาสติกและฝาหลังเป็นโลหะ เพราะหากกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟจะไหลผ่านน็อต หรือสกรูที่ยึดฝาหลังกับผนังปูน จะช่วยลดอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

การติดตั้ง

 1. ใช้ช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญดำเนินการติดตั้งหรือโยกย้าย
 2. เลือกใช้สายดินและสายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องทำน้ำอุ่น
 3. ติดตั้งเครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด ตัวตัดไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ เพราะหากกระแสไฟฟ้ารั่ว จะได้ไหลลงดินได้อย่างรวดเร็ว
 4. จุดที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นต้องอยู่ในระดับสูงกว่าฝักบัว
 5. ตำแหน่งสวิตช์ไฟไม่อยู่ใต้หม้อต้มน้ำร้อน เพราะหากหม้อต้มน้ำร้อนรั่ว น้ำจะหยดลงสวิตช์ไฟและไหลเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้
เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

การใช้งาน

 1. ไม่งอหรือพับสายฝักบัว เพราะจะทำให้สายฝักบัวชำรุด จนเป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
 2. ไม่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะหากฟ้าผ่ากระแสไฟจะไหลมาตามสายไฟ ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต

เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดสวิตช์ไฟทันที

การตรวจสอบ

ให้ช่างผู้ชำนาญการมาตรวจสอบสภาพ เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องที่มีอายุการใช้งานยาวนาน กรณีตรวจพบความผิดปกติ ให้แจ้งศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญการมาดำเนินการซ่อมแซม

เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

การทำความสะอาด

 1. ปิดเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าทุกครั้ง แล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาด
 2. ห้ามนำผ้าเปียกที่ชุ่มน้ำ เช็ดทำความสะอาดหรือฉีดพ่นน้ำ ที่ตัวเครื่องอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
 3. ในการใช้งานควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย หรือติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตนเองโดยเด็ดขาด เพราะความประหยัดอาจนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้