การแต่งคอนโดแบบ DUPLEX

การแต่งคอนโดห้องขนาด DUPLEX หรือ คอนโดขนาด 50-80 ตร.ม.